ROT

ROT- avdraget är en populär skattereduktion som infördes för att stimulera byggbranschen. ROT-avdraget kan utnyttjas för att göra avdrag på arbetskostnaden för utförandet av en mängd olika bygg-och hantverkartjänster i följande kategorier: reparation/renovering och underhåll samt om- och tillbyggnad, därav förkortningen ROT. Rese- och materialkostnader är inte ROT-avdragsgillt. För att ROT- avdraget ska gälla ska reparation/renovering och underhåll samt om- och tillbyggnad utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden antingen äger och bor i, eller har en fritidsbostad, eller äger och som kundens föräldrar bor i.

Hur stort är ROT- avdraget?

ROT- avdraget för 2018 är max 30 procent av arbetskostnaden med ett maximalt utrymme upp till 50 000 kronor per person och år, oavsett köparens ålder. Hur mycket du kan få i ROT-avdrag beror på din deklarerade inkomst. Grovt räknat får en person som har en inkomst på minst 25 000 kronor i månaden utnyttja avdraget maximalt på upp till 50 000 kronor per år och person. Skatteverkets frågeformulär “Uppskatta ditt rot- och rutavdrag” bringar klarhet i detta då den hjälper dig gör en uträkning för för hur mycket rot- och rutavdrag du kan få, baserat på din inkomst. Om du redan utnyttjat en del av ditt ROT- avdrag och är osäker på hur mycket som återstår, så kan detta kontrolleras genom Skatteverkets onlinetjänst som finner Rot och rut – mina avdrag.
För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart ROT-arbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

 

Rot- och rutavdragets storlek 2018

Rot- och rutavdragets storlek 2018. Källa: Skatteverkets informationssida om Rot och Rut- avdraget.

Anlita oss & utnyttja ROT-avdraget

Huvudvillkoret för att ett företag ska kunna erbjuda ROT-tjänster där ROT-avdrag ges är att det anlitade företaget är Svenskt och är godkänd för F-skatt. AMDEX Bygg AB uppfyller dessa krav. Det är utföraren, dvs. vi på AMDEX Bygg som ansöker om ROT-avdraget hos Skatteverket.

Nedan har vi samlat exempel på rotarbete för några av de mest eftersökta bygg-och hantverkartjänsterna vi tillhandahåller.

ROT-avdrag för Takarbeten

Byte av befintligt tak och lägga nytt tak

Byta ut befintligt tak eller lägga nytt tak, oavsett material ger rätt till skattereduktion.

Taktvätt

Taktvätt ger också rätt till skattereduktion. Även tvätt av takpannor, samt byta ut befintliga eller lägga nya takpannor ger rätt till rot-avdrag, vilket även innebär att renovering och byte av eternittak ger rätt till rot-avdrag. Även rensning och byte av av hängrännor ger rätt till skattereduktion.

ROT-avdrag för Dränering

Dränering av grund och grävning

Både dränering av grund och grävning ger rätt till ROT-avdraget. Likaledes arbetskostnaden för att sätta marken i ursprungligt skick efter dräneringsarbetet ger rätt till skattereduktionen under förutsättning att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet.

Grund

Insatser för att förhindra bla fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

Maskinkostnad

Skatteverket räknar inte kostnad för maskiner som arbetskostnad. Således är maskinkostnad inte avdragsgillt. Men långt ifrån inte alla dräneringsarbeten kräver maskiner. Där det inte behövs föredrar vi istället att använda våra erfarna dräneringsarbetare som utför arbetet. För denna arbetskostnad gäller skattereduktionen.

ROT- avdrag för Markarbeten

Indragning av vatten och avlopp

Så länge arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden, gäller ROT-avdraget för nedgrävning av vatten- och avloppsledningar. Arbetskostnaden för att sätta marken i ursprungligt skick efter dräneringsarbetet ger rätt till ROT-avdraget under förutsättning att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Precis som i fallet med dränering så räknas inte kostnader för maskiner till arbetskostnad. Observera att ROT- arbete som utförs på tomtmark som småhusägaren inte själv äger ger inte rätt till ROT-avdraget.

ROT- avdrag för Fasadtvätt

ROT-avdraget gäller för Fasadtvätt.

Renovering och byte av fönster

Bostadsrätt

Endast arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönster ger rätt skattereduktion.

Småhus

Byte av fönster eller fönsterbleck och målning ger rätt till skattereduktion om arbetet utförs i bostadsbyggnaden. ROT gäller inte om arbetet utförs i företagets lokaler.

Renovering och byte av dörrar

Dörrar i småhus

Byte av dörrar i småhus (ej i företagets lokaler) ger rätt till skattereduktion.

Dörrar i bostadsrätt

Bostadsrättsinnehavaren kan få skattereduktion för byte av innerdörrar.

ROT- avdrag för Målningsarbeten

I småhus

Målningsarbeten i småhus ger rätt till skattereduktion.

I bostadsrätt

Målningsarbeten i lägenheten ger rätt till skattereduktion såsom t.ex. målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten, dock ej målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass.

Skatteverket har en lista på exempel på ROT-arbeten på här.
En lista med exempel på RUT-arbeten finner ni här.

Kontakta oss idag så återkommer vi och bokar in ett kostnadsfritt kundbesök!

E-post: info@amdexbygg.se
Tel: 0733-321147