Dränering

AMDEX Bygg är en Säker Grund Certifierad Entreprenör vilket innebär att vi har spetskompetens för dränering av källargrund med fuktspärrssystemet Optidrain®. SÄKER GRUND CERTIFIERING

En väl utförd dränering är den bästa garantin mot fuktskador i grunden. Vi utför dräneringsarbeten runt om i Skåne till konkurrenskraftiga priser så om du söker hjälp med dränering så har du kommit rätt!

Vi utför även byte av spillvattenledning och/ eller kallvattenledning och inkoppling till kommunalt VA-ledningsnät, samt montering av brunn med backventil.

Vi utför även borttagning av kallasfalt på källarväggarna. Kallasfalt förekommer på ca vart tionde husgrund.

Återställning av markyta är en annan efterfrågad åtgärd som vi utför. Återställning utförs dock först ca 5-6 månader efter avslutad dränering.

Allmänt om Dränering

Oönskat ytvatten eller grundvatten behöver dräneras t.ex. i samband med gatu- och vägbygge och grundläggning av en tomt. Dräneringen utförs genom att gräva upp diken att dränera bort vattnet. Efter grävningen lägger man ut dräneringsrör för att avrinna vattnet. Dränering utförs ofta för att skydda källarväggar från fukt och vatten. Man börjar med att gräva ett dike intill källarväggen, och ner mot husets lägsta punkt (grundsula). Ett perforerat dräneringsrör placeras längst ner i dräneringen. Dräneringsrörets uppgift är att att leda bort både regnvattnet ovanifrån och grundvattnet nedifrån. Dräneringsröret leder bort vattnet från huset till en brunn.

Dränering med ROT- avdraget

Kan du som kund utnyttja ROT-avdraget för dränering och grävning? Ja, även arbetskostnad för att återställa marken till sitt ursprungliga skick efter dräneringsarbetet ger rätt till ROT-avdrag. Återställningsarbetet måste ske inom sex månader efter att dräneringsarbetet avslutades som man kan få skattereduktion för. Marken ska återställas i ursprungligt skick. Det innebär att man ska lägga på gräs om det varit det tidigare. Har man haft plattor tidigare så ska de ursprungliga plattorna läggas tillbaka på plats. Även arbeten för att förhindra fukt i krypgrund ger rätt till ROT-avdrag.

Dräneringsmaterial

Vi använder först och främst dräneringsmaterial och dräneringssystem från Optidrain® och Isodrän.

Dränering med Optidrain

Bilder från en dränering utförd med Optidrain.

dranering dränering husgrund dränering  dränering av hus

Bilderna visar pågående dränering, montage av fuktskyddet Isodrän och anslutning av dräneringsrör till dagvattenbrunn (ca. 20 löpmeter).

Kostnad för Dränering

Det är svårt att uppskatta kostnaden för dräneringsarbeten. Varje dräneringsprojekt har olika förutsättningar. Generellt sett så är dränering inte särskilt materialintensivt. Dräneringsarbeten är dock arbetsintensiva. Följaktligen är materialkostnaden förhållandevis låg jämfört med arbetskostnaden. För att hålla nere kostnaderna för dränering brukar vi undvika att använda oss av maskiner eftersom användandet av maskiner inte ger kunden rätten till ROT-avdrag. Därför utförs allt arbete manuellt. För att vi ska kunna ger er ett korrekt pris för dränering erbjuder vi kostnadsfria kundbesök som möjliggör för oss att undersöka förutsättningarna. Kontakta oss idag för att boka in ett gratis kundbesök!

Hur ofta ska man dränera

Det är en bedömningsfråga. Hus som dränerats med dagens dräneringsteknik kan man räkna ca 30 år. Hus som dränerats längre bak i tiden bör dräneras ca 20 år efter senast utförd dränering.

Vi kommer inom kort att utöka denna sida med mer information om dränering och olika typer av dräneringsmaterial som tex. fuktmattor och dräneringssystem (Isodrän och Optidrain) och reda ut begrepp som stenkista och dagvattenbrunn.

Kontakta oss idag för att boka in en kundbesök så att vi kan undersöka förutsättningarna för dräneringsarbetet. Vårt upptagningsområde är Skåne med fokus på Lund & Malmö med omkrets.

SÄKER GRUND CERTIFIERING

AMDEX Bygg innehar Säker Grund Certifiering