Fasadrenovering

Utan renovering av fasader hade Skåne, som präglas av tegel- och putsfasader, sett mycket annorlunda ut. Förr eller senare nöter vädrets makter ner alla typer av fasader.

För att bibehålla hög kvalitet för villor och fastigheter runtom i Skåne så är renoveringsprojekt oundvikliga, något som även gäller solida tegelfasader.

Sedan 2014 har vi på AMDEX Bygg bidragit till att regelbundet underhålla och föryngra fastigheter i Skåne genom våra tjänster inom fasadrenovering.

Vi på AMDEX Bygg fokuserar på renoveringar av putsfasader och tegelfasader.

Du är mer än välkommen att kontakta oss för en förbehållslös dialog om din fasad.

Fasadrenovering

Fasadrenovering är ett vitt begrepp som omfattar en rad olika renoveringsarbeten och kan utförs på flera olika typer av fasader.

Man pratar om fasadrenovering oavsett om man renoverar fasader av tegel, betong eller trä, eller putsade fasader.

Okika typer av fasader hanteras inte på samma sätt. Inte heller kräver de lika regelbundet underhåll.

På sina håll måste du kanske måla om fasaden efter bara några år, eftersom väder och vind är extra slitande.

En tegelfasad kan kännas odödlig. Men om du inte kontrollerar din tegelfasad regelbundet och fixar små skador så kan det lätt bli problem.

Upptäcker du slitage och skador på fasaden bör man åtgärda dessa snarast. Om dessa skador inte åtgärdas kan de leda till allvarliga skador såsom fukt och röta i isoleringen som ligger inuti väggarna.

Fasadrenoveringar – kostnad och pris

Att ge indikation på vad en fasadrenovering kostar eller ett priser för just din fasadrenovering är svårt utan att vi först besökt dig på plats och undersökt behov och omfattning. Det är många faktorer som spelar in.

Kontakta oss angående din fasadrenovering

Om du går i tankarna att renovera din fasad så är du välkommen att kontakta oss.

Vi utför fasadrenoveringar till konkurrenskraftiga priser och goda resultat i Malmö, Lund och runtom i övriga Skåne.

Intresserad av att läsa mer om tegelbyggnadstraditionen i Skåne? Klicka här för att läsa artikeln Tegelbyggande på skånska – en djupt rotad tradition. Länken öppnas i ett nytt fönster.