Dränering

Söker du hjälp med dränering och isolering av husgrund så är du välkommen att kontakta oss!

En väl utförd dränering är det bästa skyddet mot fuktskador i grunden.

Med vår långa erfarenhet inom dränering i Skåne är vi säkra på att vi kan hjälpa dig.

AMDEX Bygg är en Säker Grund Certifierad Entreprenör vilket innebär att vi har spetskompetens för dränering av källargrund med fuktspärrssystemet Optidrain®.

SÄKER GRUND CERTIFIERING

Så om du söker hjälp med dränering av husgrund så har du kommit rätt!

Andra tjänster i samband med husdränering

Utöver själva dräneringsarbetet, som vi belyser längre ner, så utför vi även en rad andra renoveringstjänster som ofta uppkommer i samband med en dränering av husgrund.

 • Byte av spillvattenledning och/ eller kallvattenledning och inkoppling till kommunalt VA-ledningsnät
 • Montering av brunn med backventil
 • Borttagning av kallasfalt på källarväggarna. Kallasfalt förekommer på circa vart tionde husgrund.
 • Borttagning av trappa och uppbyggnad av provisorisk trappa
 • Pustning och åtgärder av husgrundens fasad
 • Återuppbyggnad av trappa
 • Återställning av markyta. Sker återställningen inom sex månader efter slutförd dränering kan det vara möjligt att utnyttja ROT- avdraget. Läs mer här
 • Stenläggning av de berörda ytorna
  NB: Återställning och stenläggning utförs bäst ca 5-6 månader efter avslutad dränering då marken satt sig.

Hur ofta ska man dränera

Har huset dränerats med dagens dräneringsteknik så kan man räkna ca 30 år.

Hus som dränerats längre bak i tiden bör dräneras ca 15-20 år efter senast utförd dränering.

Men i slutändan så är det en bedömningsfråga. Upplever du problem med fukt då kan det vara dags för en dränering.

Andra tecken som bör få en att börja tänka på att dränera är till exempel att det luktar unket, hög fuktighet i källaren, mögel, samt fuktgenomslag på källarväggarna.

Men det finns även andra anledningar. Du kanske i tankarna på att sälja ditt hus och är intresserad av att utföra en värdeförhöjande renovering innan fastigheten läggs ut på marknaden.

Dränering med ROT- avdrag

För dräneringarbeten är det möjligt att för dig som privatperson och kund hos oss att utnyttja ROT-avdraget.

Vi har en flera års erfarenhet av att utföra dräneringar av husgrunder. När projektet är avlutat administrerar och söker vi ROT-avdraget åt dig.

Men hur ligger det till med ROT-avdrag för att återställa markytan som dränerats?

Även återställning av mark till sitt ursprungliga skick efter dräneringsarbetet ger rätt till ROT-avdrag.

Återställningsarbetet måste ske dock ske inom sex månader efter att dräneringsarbetet som man fick skattereduktion för avslutades.

Dräneringsmaterial

Vi använder först och främst fuktspärrssystemet Optidrain®  och vi på AMDEX är innehar certifiering för detta system.

Men vi anser också att Optidrain® är det bästa systemet på marknaden då man tack vare Optidrain uppnår en dränerande, kapillärbrytande och värmeisolerande effekt som gör att källarväggen håller sig torr och varm, året om.

Det unika med Optidran är först och främst deras Optiwebduk. Denna är nämligen diffusionsöppen, villket innebär att att den kan släppa igenom fukten som kommer inifrån men är tät utifrån.  Detta ger ger en gore-tex-liknande funktion.

Eftersom duken fungerar på detta sätt så håller sig skivorna torra vilket leder till ett mycket hög isoleringsförmåga.

Dränering med Optidrain

Bilder från en dränering utförd med Optidrain.

dranering dränering husgrund dränering  dränering av hus

Bilderna visar pågående dränering, montage av fuktskyddet Isodrän och anslutning av dräneringsrör till dagvattenbrunn (ca. 20 löpmeter).

Allmänt om Dränering

Kortfattat kan man säga att dränering av hus står på två ben.

 • Dränering av oönskat ytvatten eller grundvatten från området runt husgrunden. Detta görs genom att lägga dräneringsrör som leder vattnet från husgrunden.
 • Isolering av källar/husgrunden för att skydda källarväggarna från fukt och.

Kort sammanfattat så innefattar en dränering av husgrund följande moment:

Friläggande av markyta:

Dräneringen utförs genom att gräva upp ett dike runt om husgrunden och ner mot husets lägsta punk, den så kallade grundsulan.

Isolering av husgrund och utplacering av dräneringsrör:

Efter utgrävningen isolerar man källarväggarna och placerar ut dräneringsrör för vattenavrinning. Ett perforerat dräneringsrör placeras längst ner i dräneringen. Dräneringsrörets uppgift är att att leda bort både regnvattnet ovanifrån och grundvattnet nedifrån. Dräneringsröret leder bort vattnet från huset till en brunn.

Kostnad för Dränering

Det är svårt att uppskatta kostnaden för ett dräneringsarbeten. Varje dräneringsprojekt har olika förutsättningar.

Generellt sett så är dränering inte särskilt materialintensivt. Dock är dräneringsarbeten arbetsintensiva.

Följaktligen är materialkostnaden förhållandevis låg jämfört med arbetskostnaden.

För att vi ska kunna ger er ett korrekt dräneringspris erbjuder vi kostnadsfria platsbesök som möjliggör för oss att undersöka förutsättningarna.

Kontakta oss för platsbesök och priside

Kontakta oss idag för att boka in en kundbesök så att vi kan undersöka förutsättningarna för ditt dräneringsprojekt.

Vårt upptagningsområde är Skåne med fokus på Lund & Malmö med omkrets.

SÄKER GRUND CERTIFIERING

AMDEX Bygg innehar Säker Grund Certifiering