Eternittak

Eternittak är en väldigt vanligt förekommen takbeläggning runt om i Skåne.

Trots eternitens dåliga rykte har många svenska villor fortfarande eternitpannor som takbeläggning.

Men fler och fler villaägare väljer idag att byta ut och renovera sitt eternittak.

Går du i tankarna att byta ut ditt eternittak? Då har du kommit rätt.

Vi på AMDEX Bygg kan i samarbete med våra hantverkare som innehar tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest, byta ut ditt skånska eternittak.

Varför uppfördes eternittak från första början?

Att eternit använts flitigt som tak- och fasadbeläggning genom tiderna kan förklaras med att de har ett antal fördelar.

Eternit är både lätt, tålig och brandhärdig och detta tack vare asbesten som användes som bindemedel.

Men samtidigt har asbesten hälsofarliga effekter och farorna med asbest har under decennier förringats och förbisetts.

Att eterniten är illa sedd har inte enbart berott på asbesten.

Den upplevts som “grå och ful” och ger ett tråkigt intryck.

Det synsättet fanns långt innan allmänheten fick upp ögonen för de skadliga aspekterna av asbest, något som skedde i samband med asbestskandalen på 1970-talet.

Det är också vanligt att eternittak blir beklädda med mossa.

I de flesta fall väljer fastighetsägare att byta ut sitt eternittak då eterniten alltså har ett dåligt rykte och i lös form är farlig.

Eternittak ersättning

Eternittak ersätts bäst med konventionella takmaterial snarare än att återanvända gamla eternitplattor.

Rekommenderade takmaterial för ersättning är bland annat takpapp, plåt, betongpannor.

Även tegelpannor kan komma på tal. Men då behöver man först säkerställa att takkonstruktionen klarar av den extra bärvikten som tegelpannorna medför.

Byta eternittak i Skåne

AMDEX Bygg kan i samarbete med våra hantverkare som innehar tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest vid rivning utomhus, byta ut eternittak i hela Skåne.

Byta ut eternittak sker genom att eternitplattorna varsamt tas ned från taket. Sedan specialtransporteras eternitplattorna till SYSAV där de deponeras.

Arbetet sker enligt plan och krav ställda av Arbetsmiljöverket vid rivning av asbesthaltig material enligt 12§AFS 2006:1.

Efter att all eternit har sanerats och forslats bort slutförs takarbetet av våra takläggare som har gedigen erfarenhet av lägga tak med plåt, betongpannor eller tegelpannor.

Mer information om hur vi kan hjälpa dig med att lägga om ditt tak finns här.

Kontakta oss idag för ett besök och priside

Kontakta oss på direkten för att boka in ett kostnadsfritt kundbesök.

Vi är lyhörda och ser fram emot en dialog om hur hur vi kan hjälp dig att ersätta och byta ut ditt eternittak! Vi utför byte av eternittak i hela Skåne.

Vanliga frågor om eternittak

Är taket intakt så det inte farligt. Eterniten är hälsofarlig när den går sönder och dammar.
Ja, det är fullt möjligt att byta ut eternittak mot en annan form av takbeläggning. Vi kan tillsammans med våra certifierade hantverkare hjälpa dig att byta ut ditt eternittak.
Vi ersätter inte eternitpannor med reservplattor. Överlag så är det bäst att byta ut eternittak, speciellt om pannorna börjar bli slitna eller gått sönder. Tillsammans med våra certifierade hantverkare hjälper till med att byta ut eternittak en gång för alltid - men med ett annat material.
Plåt och papp är bra material för ersättning av eternittak. Även betongpannor är ett alternativ.
Att renovera eternittak behöver inte kosta skjortan. Visserligen tillkommeren del kostnader som inte finns vid en vanlig takläggning såsom deponi. Trots detta så kan vi erbjuda våra kunder renovering av eternittak inom en rimlig prisram i samarbete med våra certifierade hantverkare.
Förvisso kan man göra det. Men det betyder inte att det är en bra lösning. Eternitplattor är ofta spröda och kan lätt gå sönder i samband med mointering och det är i lös form som eterniten är farlig. Så varför bygga in ett potentiellt farligt material om man kan ta bort det en gång för alla. Den enda åtgärden av eternittak vi därför rekommenderar är nedtagning av eternitpannor och deponi. Sedan går man vidare och genomför en takläggning med ett nytt och fräscht takmaterial.
Eterniten är ett beständigt byggnadsmaterial som håller i minst 50 år.
Eternitplattor är sköra och därmed finns det en risk att eterniten vid montering av solpaneler/solceller spricker. Därför är det bäst att först sanera ditt tak, lägga om det och sedan lägga solpaneler/solceller.
När man sanerar eternitak så tar man bort allt eternitmaterial från taket - det vill säga eternitplattorna som innehåller det hälsofarliga materialet asbest.
Det finns ett antal leverantörer som säljer färg för målning av rengjorda eternittak. Men var försiktig - eternitplattor brukar vara spröda så tänk dig noga för innan.