ROT

På denna sida har vi samlat nyttig information om Rot-avdraget och era möjligheterna att använda denna skattereduktion när ni anlitar oss.

Vi uppfyller Skatteverkets krav för att våra kunder ska kunna åberopa både Rot- och Rutavdrag.

Vi har sedan 2014 framgångsrikt ansökt och administrerat upp emot 1300 ansökningar åt våra kunder för av oss utförda projekt runt om i Skåne.

Kort om ROT- avdraget

ROT- avdraget är en populär skattereduktion som infördes för att stimulera byggbranschen.

ROT-avdraget kan utnyttjas av privatpersoner för att göra avdrag på arbetskostnaden för utförandet av en mängd olika bygg-och hantverkartjänster i följande tjänstekategorier:

 • Reparation/renovering
 • Underhåll
 • Om- och tillbyggnad,

ROT är alltså en förkortning för de tjänster som du kan få skattereduktionen för, det vill säga reparation, om- och tillbyggnad.

Du kan få högst 30 procent av arbetskostnaden i ROT-avdrag och ROT-avdraget är högst 75 000 kronor per person och år.

Tidigare har rot-och rutavdraget räknats ihop men separeras nu istället för att läggas ihop till ett och samma. Det innebär att taket för respektive avdrag blir 75 000 kronor vilket innebär ett totalt avdrag på 150 000.

Rese- och materialkostnader är inte ROT-avdragsgillt.

För att ROT- avdraget ska gälla ska en rad olika krav uppfyllas, exempelvis  följande: ROT - regler 2021

Hur stort är ROT- avdraget?

För 2024 gäller följande: Rotavdraget är max 75 000 kronor per person och år. Rutavdraget är max 75 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan således en privatperson få 150 000 kronor totalt i rot-och rutavdrag per år.

Hur mycket du kan få i ROT- och rutavdrag beror också på din inkomst och hur många andra avdrag som du gör.

Bra tjänster om ROT- och rutavdraget hos Skatteverket

 • En väldigt bra tjänst är skatteverkets Räkna ut rot- och rutavdrag.
  Tjänsten hjälper dig att göra en preliminär beräkning av hur mycket rot- och rutavdrag du kan få. Tjänsten kräver inte inloggning med e-legitimation.
 • Om du redan utnyttjat en del av ditt ROT- avdrag och är osäker på hur mycket som återstår, så kan du enkelt och snabbt kontrollera även detta. Med hjälp av Skatteverkets onlinetjänst Mina skattereduktioner för rot, rut och grön teknik kan du se hur mycket rot- eller rutavdrag du har utnyttjat.
 • Lista på exempel på ROT-arbeten finner du på Skatteverkets sida Ger arbetet rätt till rotavdrag? som du kan besöka genom att sklicka här.
 • En lista med exempel på RUT-arbeten finner du här.

Anlita oss & utnyttja ROT-avdraget

Grundkravet för att ett företag ska kunna erbjuda sina kunder ROT- och Rutavdrag är att det anlitade företaget är Svenskt och är godkänd för F-skatt.

AMDEX Bygg AB uppfyller dessa krav och vi har sedan vi startade vårt byggföretag år 2014 administrerat upp emot 1000 ansökningar åt våra kunder.

Nedan har vi samlat exempel på rotarbete för några av de mest eftersökta bygg-och hantverkartjänsterna vi tillhandahåller.

ROT-avdrag för Takarbeten

 • Byte av befintligt tak och lägga nytt tak
 • Byta ut befintligt tak eller lägga nytt tak, oavsett material ger rätt till skattereduktion.
 • Taktvätt: även tvätt av takpannor, samt byta ut befintliga eller lägga nya takpannor ger rätt till rot-avdrag
 • Byte av eternittak: av ovan framkommer även att renovering och byte av eternittak ger rätt till Rot-avdrag.
 • Mindre takreparationer som rensning och byte av av hängrännor ger rätt till skattereduktion.

ROT-avdrag för Dränering

 • Dränering av grund och grävning: Både dränering av grund och grävning ger rätt till ROT-avdraget.
 • Likaledes arbetskostnaden för att sätta marken i ursprungligt skick efter dräneringsarbetet ger rätt till skattereduktionen under förutsättning att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet och inom 6 månader.
 • Grund: insatser för att förhindra bla fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.
 • Maskinkostnad: Skatteverket räknar inte kostnad för maskiner som arbetskostnad. Således är maskinkostnad inte avdragsgillt. Men långt ifrån inte alla dräneringsarbeten kräver maskiner. Där det inte behövs föredrar vi istället att använda våra erfarna dräneringsarbetare som utför arbetet. För denna arbetskostnad gäller skattereduktionen.

ROT- avdrag för Markarbeten

 • Indragning av vatten och avlopp: så länge arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden, gäller ROT-avdraget för nedgrävning av vatten- och avloppsledningar.
 • Arbetskostnaden för att sätta marken i ursprungligt skick efter dräneringsarbetet ger rätt till ROT-avdraget under förutsättning att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet.
 • Precis som i fallet med dränering så räknas inte kostnader för maskiner till arbetskostnad. Observera att ROT- arbete som utförs på tomtmark som småhusägaren inte själv äger ger inte rätt till ROT-avdraget.

ROT- avdrag för Fasadtvätt

Renovering och byte av fönster

 • Bostadsrätt: endast arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönster ger rätt skattereduktion.
 • Småhus: byte av fönster eller fönsterbleck och målning ger rätt till skattereduktion om arbetet utförs i bostadsbyggnaden. ROT gäller inte om arbetet utförs i företagets lokaler.

Renovering och byte av dörrar

 • Dörrar i småhus: byte av dörrar i småhus (ej i företagets lokaler) ger rätt till skattereduktion.
 • Dörrar i bostadsrätt: bostadsrättsinnehavaren kan få skattereduktion för byte av innerdörrar.

ROT- avdrag för Målningsarbeten

 • I småhus: målningsarbeten i småhus ger rätt till skattereduktion.
 • I bostadsrätt: målningsarbeten i lägenheten ger rätt till skattereduktion såsom t.ex. målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Dock ej målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass.

Hos Skatteverket hittar ni en lista med exempel på ROT-arbeten. Kika in på listan genom att klicka här.

Kontakta oss idag för vidare dialog

E-post: kontakt@amdexbygg.se
Tel: 0733-321147