Omfogning av tegelfasad

Omfogning av tegelfasader och tegelfasadsrenoveringar utgör en betydande del vår verksamhet i Skåne.

Tillsammans med våra duktiga hantverkare kan vi utföra en omfogning av din tegelfasad – oavsett dess storlek.

Om tegelfasader

Fastigheter med tegelfasader är omtyckta inte bara för charmens skull utan även för att tegelfasader har en mycket lång livslängd och ett lågt underhållsbehov.

Men tegelfasader har en svaga länk – med tiden kräver fogarna underhåll då de med tiden eroderas, framförallt av slagregn och frost.

Söndervittrade eller spruckna fogar kan föranleda till att fukt tränger in i murverket vilket kan föranleda till frostsprängning och angrepp från insekter.

Omfogning

Med hjälp av en omfogning kan man förlänga tegelfasadens livslängd samtidigt som man bevarar tegelfasadens detaljer och förvarar fastighetens karaktärsdrag.

Omfogning av tegelfasad innebär att det yttersta skiktet av alla fogar, runt 25 mm, avlägsnas eller fräses ur.

Därefter återfyller man med murbruk.

Omfogning av tegelfasad – pris

Tekniskt och hantverksmässigt är omfogning en komplex åtgärd och ett platsbesök är ett måste för att säkerställa förutsättningarna, något som vi erbjuder kostnadsfritt.

Hur går man då tillväga när man omfogar tegelfasader?

Kort sammanfattat så börjar man med att ta bort befintligt fogbruk så att inte teglet skadas.

Fogarnas återfyllning är arbetskrävande och beror bland annat på teglet.

Generellt sett så är tegelfasaden antingen uppbyggda med hårdbränt tegel som vanligtvis murats med cementrika bruk.

Denna typ av tegelfasader kräver mycket arbete med fokus på fräsningen.

Men det finns också murverk med tegel som inte är lika hårt bränt. Motsvarande arbetsmoment är därför mindre arbetskrävande.

Byte av tegelbalkar

Tegelbalkar är viktiga då de kompenserar dragspänningen över öppningar i fasaden.

Vid rostande armeringsjärn/armeringsnät är det viktigt att utföra ett byte av tegelbalkar.

Dessa ersätts bäst med en prefabricerad tegelbalk.

Vi på AMDEX Bygg samarbetar med ledande leverantörerna av prefabricerade tegelbalkar och kan erbjuda byte av tegelbalkar runt om i Skåne.

Omfogning och ROT-avdraget

Privatpersoner som är ROT-berättigade kan nyttja ROT-avdraget för omfogningsarbeten. Klicka här för att läsa mer om ROT-avdraget.

Omfogning av tegelfasad

Kontakta oss om en omfogning av din tegelfasad

Fyll i formuläret nedan, för att komma i kontakt med oss för att boka boka in ett kostnadsfritt kundbesök.

Lästips om omfogningar av tegelfasader: klicka här för att läsa artikeln Omfogning av tegelfasader (2 april, 2020) i Bygg&Teknik.