Takläggare

Taket är husets viktigaste skydd mot vädrets makter och kallas ibland för husets femte fasad.

Vårt tuffa nordiska klimat med snö, regn och hårda stormar kräver ett robust tak som ofta behöver takunderhåll under årens gång.

Vi på AMDEX Bygg utför takläggningar och diverse andra takarbeten i Skåne, med fokus på Lund-Malmö regionen.

Läs mer nedan om hur vi kan hjälpa dig med att renovera ditt tak.

Våra taktjänster – takläggning och övriga takarbeten

Våra takläggare kan hjälpa dig med en rad olika takarbeten såsom takläggning med nytt takmaterial och omläggning av befintligt tak.

På en del tak behöver även sponten bytas och luftspalt byggas – även detta utför våra takläggare.

Våra skickliga takläggare utför även en rad andra takarbeten som exempelvis montering av hängrännor, stuprör och vindskivor.

I samband med att taket renoveras och byggställningar och/eller lyftkran är på plats så kan det vara bra att passa på att renovera andra delar,  expempelvis skorstenen och diverse plåtarbeten. 

Takmaterial

När du anlitar oss så tillhandahåller vi bygg- och takmaterial. Vi införskaffar allt material från några av Sveriges bästa byggvaruföretag. Vi ombesöjer även logistiken kring detta.

Vi är lyhörda för dina önskemål och valet av material för din takläggning görs självklart i dialog med dig.

Vi rekommenderar endast de bästa takmaterialen på marknaden och från välkända producenter som Mataki, Benders, Moniers, Icopal och Lindab.

Nedan finner du en lista på vanligt förekommande takmaterial som vi använder för våra takarbeten.

  • Underlagspapp från Mataki och Icopal
  • Yttakspapp/Tätskikt från Mataki och Icopal
  • Takduk från Monier
  • Takpannor från Monier och Benders/Palema
  • Plåt, hängrännor och stuprör från Plannja och Lindab

Ett antal av våra takläggare har gått Matakis specialkurs för läggning av Matakis världsledande underlagspapp.

Byggställningar och byggutrustning för takarbeten

När du anlitar oss för din takrenovering så arrangerar vi byggställningar och erfoderlig byggutstrustning.

Vi använder våra egna byggställningar, något som gör att det inte uppkommer extra kostnader för hyra. Vi kan därmed hålla våra priser konkurrenskraftiga.

Deponi av restmaterial

Att hålla en ren projektplats är viktigt för oss. Vi ombesörjer tranport och deponi av restmaterial.

ROT- avdrag på takarbeten

Anlitar du oss för att renovera ditt tak så har du som privatperson möjligheten att utnyttja ROT-avdraget.

Vi har framgångsrikt administrerat och sökt ROT-avdrag åt kunder vars tak vi lagt om och renoverat.

Det kan vara intressant att notera att både läggning av nytt tak och byte av befintligt tak ger rätt till ROT-avdrag.

ROT-avdraget gäller både för att lägga nya takpannor och byte av befintliga takpannor. Även rensning och byte av hängrännor ger rätt till ROT-avdrag.

Vilket pris gäller för ett takarbete?

En rad olika faktorer spelar in när man offererar för takarbeten.

Det är grundanledningen till att vi föreslår att besöka dig och undersöka ditt tak på plats innan vi ger dig det slutliga priset.

Faktorer som spela in när vi gör vår bedömning är exempelvis:

  • Takkonstruktionen – behöver takstolar bytas eller förstärkas?
  • Sponten – behöver den helt eller delvis bytas ut? 
  • Luftspalt – behövs en ny luftspalt?
  • Byta tak eller renovera – normalt sett blir det mer ekonomiskt att byta taket helt och hållet.
  • Materialval – vad för slags takbeläggning eftersöks?

Bilder från olika takprojekt runtom i Skåne

Här kommer bilder från olika takprojekt som vi utfört i Skåne.

Takomläggning av hus från 1920-talet i Lund

Takomläggning av gammalt tegeltak från 1920-talet. Kunden valde att behålla de gamla tegelpannorna.

Ny underlagspapp och läkt lagd.

Läggning av takpapp på spånt (Mataki)Lagt takläkt på takpappLagda takpannor
Takrenovering (200 kvm) och omfogning av skorsten i Lund.

 ShingeltakMålning av paneler efter avslutad isoleringTillägsisolering av kupaPaneler efter lagd isolering tilläggsisolering steg2
Takomläggning: Från tegelpannor till shingel (Yta: 240m2) samt tilläggsisolering av kupa & målning av paneler.

Plåttak och Homejor SkånePlåttak och Homejor utanför Malmö

Utanför Malmö: Läggning av nytt sk. tegelplåttak och montering av homejor. Kunden ombesörjde inköpet av både plåt- och homejor.

Takförlängning över husgavlar samt tilläggsisolering och målning gavlarna

Takförlängning över husgavlar samt tilläggsisolering och målning av gavlarna, byte av samtliga gavelpaneler, hängrännor och stuprör.

Takbeläggning – lite mer om olika takmaterial

Det finns ett flertal olika typer av tak och takbeläggningar.

I de flesta fall vill husägare behålla samma typ av takbeläggning som de hade tidigare.

Men i en del fall väljer våra kunder ett annat takmaterial.

Här följer en lista med lite information om sju typer av tak och takbeläggningar.

Betongtakpannor

Den kanske vanligaste formen av takbeläggning är takpannor av betong. Betongpannor är omtyckta av flera anledningar.

Det är framförallt priset och faktumet att de är lättare än tegelpannor som gör dem till ett populärt och bra val för många husägare.

Tegeltak

Tegeltakpannor är antingen en- eller tvåkupiga. Tegel är populärt eftersom det är en mycket robust och hållbar takbeklädnad. Utöver att uppfylla en viktig praktisk funktion så gör tegelpannor även hus vackrare.

Plåttak

Plåttak är en annan vanlig förekommande typ av tak. Fördelen med plåttak är att den är mycket slitstark och relativt lätt. Nackdelen är att det kan krävs regelbundet underhåll såsom målning.

Shingeltak

Ett av de billigare alternativen. Shingelplattor är tillverkade i glasfiber som sedan försetts med en yta av bitumen. Bitumen är ett stabilt material som impregnerar taket. Bitumen påminner mycket om asfalt.

Eternittak

Det är fortfarande vanligt att en del äldre hus i Skåne har eternittak – eller för att vara mer precis: takpannor gjorda av materialet eternit som takbeklädnad.

Eftersom eternit innehåller asbest väljer många husägare att byta ut sitt eternittak mot en annan takbeläggning som exempelvis plåt eller betongpannor.

Eftersom eternit är klassificerat som farligt avfall krävs det stor försiktighet när man sanerar eternittak.

Företag måste bland annat följa Arbetsmiljöverkets regler i samband med borttagningen av eternitplattor. Även deponeringen av eternit kräver extra åtgärder.

Har du ett eternittak? Läs mer här om hur vi kan hjälpa dig.

Papptak

Vanligt förekommande – stilrent och bra. Idag tillämpas tvålagstäckning när man lägger papptak: underlagspapp längs med taket och ytpapp tvärs över. 

Idag framställs takpapp framställs nästintill helt av petroleumprodukter och kan inte återanvändas.

Torvtak och stråtak

Bland dem mindre förekommande typerna av yttertak är bland annat torvtak och stråtak, även känt som halmtak eller vasstak. Du hittar dessa taktyper framförallt på den skånska landsbyggden.

Kontakta oss för ett besök och prisförslag

Kontakta oss så bokar vi in en tid för ett kostnadsfritt besök hos er snarast! Vi utför takarbeten i Skåne med fokus på Lund och Malmö med omnejd.