Eternittak

Eternittak är en väldigt vanligt förekommen takbeläggning runt om i Sverige och framförallt i Skåne. Trots eternitens dåliga rykte har många svenska villor fortfarande eternitpannor som takbeläggning men fler och fler villaägare väljer idag att byta ut eller renovera sitt eternittak. Anledningarna till detta är flera- Många villaägare tycker att eternitplattor ser tråkiga ut och blir ofta beklädda med mossa. I många fall vill ägarna helt enkelt ta bort eternitplattorna då eterniten i lös form är farlig. Populära takmaterial för ersättning är plåt och tegelpannor.

I samarbete med AMDEX Byggs hantverkare, som innehar tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest vid rivning utomhus, utförs rivning och deponering av eternitplattor. Arbetet sker enligt plan och krav ställda av Arbetsmiljöverket vid rivning av asbesthaltig material enligt 12§AFS 2006:1. Tillstånd från arbetsmiljöverket mottages efter godkänd kontroll och avslutad specialkurs.

Efter att all eternit har sanerats och forslats bort slutförs takarbetet av våra takläggare som har gedigen erfarenhet av lägga tak med plåt, betongpannor eller tegelpannor.

Kontakta oss på direkten för att boka in ett kostnadsfritt kundbesök! Efter kundbesöket skickar, vi per E-mail, en offert.

Läs mer om våra takarbeten här.