Eternittak

Eternittak är en väldigt vanligt förekommen takbeläggning runt om i Sverige och framförallt i Skåne.

Trots eternitens dåliga rykte har många svenska villor fortfarande eternitpannor som takbeläggning men fler och fler villaägare väljer idag att byta ut eller renovera sitt eternittak.

Att eternit använts flitigt som tak- och fasadbeläggning genom tiderna kan förklaras med att de har ett antal fördelar.

Eternit är både lätt, tålig och brandhärdig och detta tack vare asbesten som användes som bindemedel.

Men samtidigt har asbesten hälsofarliga effekter och farorna med asbest har under decennier förringats och förbisetts.

Att eterniten är illa sedd har inte enbart berott på asbesten. Den upplevts som “grå och ful” och ger ett tråkigt intryck. Det synsättet fanns långt innan allmänheten fick upp ögonen för asbestskandalen på 1970-talet.

Det är också vanligt att eternittak blir beklädda med mossa.

Men i de flesta fall väljer fastighetsägare att byta ut sitt eternittak då eterniten har ett dåligt rykte och i lös form är farlig.

Eternittak ersättning

Eternittak ersätts bäst med konventionella takmaterial snarare än att återanvända gamla eternitplattor.

Rekommenderade takmaterial för ersättning är bland annat takpapp, plåt, betongpannor. Även tegelpannor kan komma på tal men då behöver man först säkerställa att takkonstruktionen klarar av den extra bärvikten som tegelpannorna medför.

Byta eternittak i Skåne

AMDEX Bygg kan i samarbete med våra hantverkare som innehar tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest vid rivning utomhus, byta ut eternittak i hela Skåne.

Byta ut eternittak sker genom att eternitplattorna varsamt tas ned från taket. Sedan specialtransporteras eternitplattorna till SYSAV där de deponeras.

Arbetet sker enligt plan och krav ställda av Arbetsmiljöverket vid rivning av asbesthaltig material enligt 12§AFS 2006:1.

Efter att all eternit har sanerats och forslats bort slutförs takarbetet av våra takläggare som har gedigen erfarenhet av lägga tak med plåt, betongpannor eller tegelpannor. Mer information om hur vi kan hjälpa er med att lägga om ert tak finns här.

Kontakta oss på direkten för att boka in ett kostnadsfritt kundbesök och diskutera hur vi kan hjälp er att ersätta och byta ut ert eternittak! Vi utför byte av eternittak i hela Skåne.