Takläggare

Taket är husets viktigaste skydd mot vädrets makter och kallas ibland för husets femte fasad. Vårt tuffa nordiska klimat med snö, regn och hårda stormar kräver ett robust tak som ofta behöver takunderhåll under årens gång.  AMDEX Takläggare kan hjälpa er med detta i Lund och Malmö med omnejd. Våra takläggare utför en rad olika typer av takläggningar som t.ex. takläggning av nytt tak och omläggningar av befintliga tak. Vi utför även en rad andra takarbeten och takrenoveringar som t.ex. taktvätt och skorstensfogning. Vi monterar och reparerar hängrännor, stuprör och vindskivor. Vi tillhandahåller material och egna byggnadsställningar. Vi ombesörjer även transport av material och deponi av restmaterial.

Takmaterial

Amdex Takläggare använder sig endast av de bästa materialen som finns på marknaden från välkända producenter som tex. MATAKI, BENDERS, MONIER och LINDAB. Nedan finner ni en lista vanligt förekommande produktmaterial som vi använder för våra takarbeten.

Underlagspapp från Mataki och Icopal
Yttakspapp/Tätskikt från Mataki och Icopal
Takduk från Monier
Takpannor från Monier och Benders/Palema
Plåt, hängrännor och stuprör från Plannja och Lindab

Mellan 10 och 30 års garanti gäller för ovannämnda, beroende på vilken produkt det gäller. Det är respektive tillverkare som står för materialgaranti.

Takläggning och ROT- avdrag

Förutsättningen för att beställaren att utnyttja ROT-avdraget om AMDEX takläggare anlitas är mycket goda! AMDEX innehar F-skattesedel vilket är förutsättningen för att kunna åberopa ROT- avdraget. Både läggning av nytt tak och byte av befintligt tak ger rätt till ROT-avdrag och detta oavsett vilket takmaterial som används. Även taktvätt ger rätt till ROT- avdrag. ROT-avdrag gäller både för att lägga nya takpannor och byte av befintliga takpannor. Även rensning och byte av hängrännor ger rätt till ROT-avdrag.

Läggning av takpapp på spåntLäggning av takpapp på spånt (Mataki)Lagt takläkt på takpappLagda takpannor
Takrenovering (200 kvm) och omfogning av skorsten i Lund.

 ShingeltakMålning av paneler efter avslutad isoleringTillägsisolering av kupaPaneler efter lagd isolering tilläggsisolering steg2
Takomläggning: Från tegelpannor till shingel (Yta: 240m2) samt tilläggsisolering av kupa & målning av paneler.

Takomläggning av hus från 1920-talet i Lund

Takomläggning av gammalt tegeltak från 1920-talet. Kunden valde att behålla de gamla tegelpannorna.


Plåttak och Homejor SkånePlåttak och Homejor utanför Malmö

Utanför Malmö: Läggning av nytt sk. tegelplåttak och montering av homejor. Kunden ombesörjde inköpet av både plåt- och homejor.

Takförlängning över husgavlar samt tilläggsisolering och målning gavlarna

Takförlängning över husgavlar samt tilläggsisolering och målning av gavlarna, byte av samtliga gavelpaneler, hängrännor och stuprör.

Takbeläggning

Det finns ett flertal olika typer av takbeläggning för yttertak varav den vanligaste är takpannor av tegel. Tegel är en mycket robust och hållbar takbeklädnad som utöver att uppfylla en viktig praktisk funktion även gör huset vackrare. I samrådan med kunden väljer vi en takpannetyp (vanligtvis är en- eller tvåkupig) och införskaffar tegelpannor i den färg som önskas. Vi har som standard att lägga takpapp, ett vattenavvisande och hållbart material gjort av tjära eller asfalt, som takunderlag över undertaket. Därefter läggs läkt på plats och därefter takpannorna.

En annan vanlig förekommande typ av tak är metalltak. Den vanligaste typen av metalltak är plåttak. Fördelen med metalltak är att dem är mycket slitstarka. Nackdelen är att det krävs regelbunden målning av metalltak.

Bland dem mindre förekommande typerna av yttertak är bland annat torvtak, stråtak, även känt som halmtak eller vasstak, och torvtak. Det är framförallt vanligt med dessa typer ute på den skånska landsbygden.  Det är fortfarande vanligt att en del äldre hus har eternittak, eller för att vara mer precis, takpannor gjorda av materialet eternit som takbeklädnad. Eftersom eternit är gjort av asbest väljer många husägare att byta eternittak mot någon annan takbeläggning som tex. plåttak. Eftersom eternit är klassificerat som farligt avfall krävs det försiktighet i samband med borttagningen av eternitplattorna. Även deponeringen av eternit kräver extra åtgärder.

Kontakta oss så bokar vi in en tid för ett kostnadsfritt besök hos er snarast! Vi utför takarbeten i Skåne med fokus på Lund och Malmö med omnejd.