Indragning av kommunalt vatten utanför Lund

Indragningen krävde en varsam uppgrävning utan hjälp av maskin pga. att inte skada redan lagda rör och fiberkablar. Uppgrävningen sträckte sig ca. 50 löpmeter: Från anslutningen vid vägen och runt om huset.