Kulvert och monteringsskena

4-rörskulvert för varm- och kallvatten (Uponor) och en monteringsskena för vattenmätare som monterades in i samband med indragning av kommunalt vatten till ett korsvirkeshus utanför Lund.